Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Επετηρίδα Αρχιτεκτονικής 2012

Το project Παραθεριστική κατοικία "Τ", Βουρβουρού Χαλκιδικής σε συνεργασία με το studiope και την Ηρώ Ραπτάκη 

http://www.studiope.gr/index.php/our-projects/item/1

στην επετηρίδα αρχιτεκτονικής 2012 του περιοδικού ΔΟΜΕΣ

το ίδιο και το WaterCube που σχεδιάστηκε από τους NoScale και το studiope

http://www.noscale.gr/index.php/our-projects/item/12