Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

interior staircase

our new project (NoScale) mainly deals with an interior staircase in an apartment in Thessaloniki. Check our work in progresshttp://www.noscale.gr/blog/item/70-staircase

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου